آموزش میکروتیک راه اندازی میکروتیک

راه اندازی میکروتیک

آموزش CCNA آموزش راه اندازی

آموزش راه اندازی

آموزش میکروتیک آموزش Mtcna

آموزش Mtcna

کالاهایی که دیده اید

سوئیچ هوشمند 26 پورت POE کی دی تی KDT-2402EH3 Plus
سوئیچ 26 پورت POE مناسب رادیو کی دی تی KDT-2402EH3W
سوئیچ 28 پورت POE کی دی تی KDT-2404H3
سوئیچ 7 پورت گیگ POE کی دی تی KDT-0403H4
سوئیچ هوشمند 7 پورت گیگ POE کی دی تی KDT-0403H4 Plus