سازنده

نیوراک - Newrock

گارانتی

گارانتی یک ساله طلایی افزار شبکه رایان

ویپ گیتوی - تعداد FXO

48

ویپ گیتوی - تعداد FXS

ندارد

ویپ گیتوی - پشتیبانی E1

ندارد

ویپ گیتوی - تعداد پورت E1

0

ویپ گیتوی - پورت شبکه

2

ویپ گیتوی - پورت کنسول

ندارد

ویپ گیتوی - صفحه نمایشگر

ندارد

ویپ گیتوی - مدیریت

وب

ویپ گیتوی - H323

دارد

ویپ گیتوی - پشتیبانی sip

دارد

ویپ گیتوی - فکس

دارد