بر اساس برند
براساس قیمت (تومان)
ویپ گیتوی - Voip Gateway

( نمایش 1 - 4 کالا از 4 )

وظیفه اصلی ویپ گیتوی – Voip Gateway ارتباط و اتصال سیستم تلفن شهری به سیستم تلفنی تحت شبکه IP  است و یا تبدیل سیگنالهای آنالوگ به دیجیتال به زبانی دیگر . ویپ گیت وی ها در سطح گسترده تولید و مورد استفاده قرار گرفته اند و نیازهای سازمانی یا فردی را بسیار مرتفع کرده اند . ارتباط بین سازمانها ، بین دفاتر مشترک یک مجموعه و یا ارتباط های دائمی با افرادی خاص در سراسر دنیا از جمله نیازهای بوده اند که این محصولات آنها را برآورده کرده اند و کاهش هزینه های مخابراتی بسیار زیادی در بر داشته اند .