سینی ثابت رک 1 یونیت 62 سانتی متر Hpasia

سینی ثابت رک 1 یونیت 62 سانتی متر Hpasia یکی از محصولات اچ پی آسیا است که برای رکهای این شرکت طراحی شده است و به دلیل اینکه بر اساس استاندارد طراحی شده است