فن AC رک اچ پی آسیا Hpasia Fan

فن AC رک اچ پی آسیا Hpasia Fan محصولی که برای خنک کنندگی رک طراحی شده است و با قرار دادن داخل رک به تبادل هوا و از بین بردن گرمای القایی کمک می کند