رک اقتصادی 14 یونیت عمق 60 الگونت Lgonet Rack

رک اقتصادی 14 یونیت عمق 60 الگونت Lgonet Rack از محصولات تولید شده ای این شرکت است که در سری اکونومی تولید شده و از کیفیت قابل قبولی برخوردار است .