رک اقتصادی 6 یونیت عمق 45 الگونت Lgonet Rack – 2

رک اقتصادی 6 یونیت عمق 45 الگونت Lgonet Rack از محصولات تولید شده ای این شرکت است که در سری اکونومی تولید شده و از کیفیت قابل قبولی برخوردار است .