رک 9 یونیت عمق 60 الگونت Lgonet Rack

رک 9 یونیت عمق 60 الگونت Lgonet Rack یکی از محصولات این شرکت است که جزو سری پیشرفته بوده و دارای کیفیت بسیار خوبی می باشد . در این سری سعی شده بر کیفیت