رک 14 یونیت عمق 60 سری پیشرفته الگونت Lgonet Rack – 4

رک 14 یونیت عمق 60 سری پیشرفته الگونت Lgonet Rack یکی از محصولات این شرکت است که جزو سری پیشرفته بوده و دارای کیفیت بسیار خوبی می باشد .