رک 32 یونیت عمق 80 سری پیشرفته الگونت Lgonet Rack – 1

رک 32 یونیت عمق 80 سری پیشرفته الگونت Lgonet Rack یکی از محصولات این شرکت است که جزو سری پیشرفته بوده و دارای کیفیت بسیار خوبی می باشد .