رک 37 یونیت عمق 60 سری پیشرفته الگونت Lgonet Rack

رک 37 یونیت عمق 60 سری پیشرفته الگونت Lgonet Rack یکی از محصولات این شرکت است که جزو سری پیشرفته بوده و دارای کیفیت بسیار خوبی می باشد .