رک 40 یونیت عمق 80 الگونت Lgonet Rack – 3

رک 40 یونیت عمق 80 الگونت Lgonet Rack یکی از محصولات این شرکت است که جزو سری پیشرفته بوده و دارای کیفیت بسیار خوبی می باشد .