رک 40 یونیت عمق 100 الگونت Lgonet Rack – 1

رک 40 یونیت عمق 100 الگونت Lgonet Rack یکی از محصولات این شرکت است که جزو سری پیشرفته بوده و دارای کیفیت بسیار خوبی می باشد .