رک 42 یونیت عمق 100 الگونت Lgonet Rack

رک 42 یونیت عمق 100 الگونت Lgonet Rack یکی از محصولات این شرکت است که جزو سری پیشرفته بوده و دارای کیفیت بسیار خوبی می باشد .