سینی ثابت رک 2 یونیت Lgonet Fix Tray

سینی ثابت رک 2 یونیت Lgonet Fix Tray یکی از محصولات این شرکت است که برای رکهای این مجموعه طراحی شده است و به دلیل اینکه بر اساس استاندارد طراحی شده است