نگهدارنده کابل اچ پی آسیا Hpasia Cable Managment

نگهدارنده کابل اچ پی آسیا Hpasia Cable Managment یکی دیگر از محصولات این شرکت است که هدف از تولید آن ایجاد نظم و آرایش کابل های رک می باشد