نگهدارنده کابل رک اچ پی آسیا Hpasia Cable Managment

نگهدارنده کابل رک اچ پی آسیا Hpasia Cable Managment یکی دیگر از محصولات این شرکت است که هدف از تولید آن ایجاد نظم و آرایش کابل های رک می باشد .