چرخ تک معمولی و استوپ دار الگونت Lgonet weel

چرخ تک معمولی و استوپ دار الگونت Lgonet weel یکی دیگر از محصولاتی است که برای رکهای ایستاده الگونت تولید شده است . هدف از تولید آنها جابه جایی آسان