سینی ثابت رک عمق 80 الگونت Lgonet fix tray

سینی ثابت رک عمق 80 الگونت Lgonet fix tray یکی از محصولات این شرکت است که برای رکهای این مجموعه طراحی شده است و به دلیل اینکه بر اساس استاندارد