سینی ثابت رک عمق 60 اچ پی آی Hpi fix tray

سینی ثابت رک عمق 60 اچ پی آی Hpi fix tray یکی از محصولات این شرکت است که برای رکهای این مجموعه طراحی شده است و به دلیل اینکه بر اساس استاندارد طراحی