سینی متحرک اچ پی آی Hpi fix tray

سینی متحرک اچ پی آی Hpi fix tray یکی از محصولات اچ پی آی است که برای رکهای این شرکت طراحی شده است و به دلیل اینکه بر اساس استاندارد طراحی شده است