فن 220 ولت رک آچ پی آی Hpi Fan

فن 220 ولت رک آچ پی آی Hpi Fan محصولی که برای خنک کنندگی رک طراحی شده است و با قرار دادن داخل رک به تبادل هوا و از بین بردن گرمای القایی کمک می کند .