کابل شبکه Cat5e یوبیکیوتی UbiQuiti TOUGH Cable Pro

کابل شبکه Cat5e یوبیکیوتی UbiQuiti TOUGH Cable Pro یکی از کابل های شبکه بسیار عالی که در بازار یافت می شود . این کابل عالی توسط شرکت UbiQuiti طراحی و ساخته شده است که برای شرایط محیطی خاص ساخته شده است .