رک 40 یونیت عمق 100 الگونت Lgonet Rack

رک 40 یونیت عمق 100 الگونت Lgonet Rack یکی از محصولات این شرکت است که جزو سری پیشرفته بوده و دارای کیفیت بسیار خوبی می باشد . در این سری سعی شده بر کیفیت و مقاومت رک افزوده گردد و قفل های طرح ریتال نیز بر روی مدل های ایستاده قرار گرفته است