رک اقتصادی 9 یونیت عمق 45 الگونت Lgonet Rack

رک اقتصادی 9 یونیت عمق 45 الگونت Lgonet Rack از محصولات تولید شده ای این شرکت است که در سری اکونومی تولید شده و از کیفیت قابل قبولی برخوردار است . در میان محصولات موجود در بازار می توان روی کیفیت این محصول حساب باز کرد .