رک 7 یونیت عمق 45 کی نت K-net Rack 4unit

رک 7 یونیت عمق 45 کی نت K-net Rack 7unit یکی از محصولات کی نت است که به جهت جادادن ادواتی مانند DVR و یا سوئیچ و ... طراحی و تولید شده است