رک 4 یونیت عمق 32 کی نت K-net Rack 4unit

رک 4 یونیت عمق 32 کی نت K-net Rack 4unit یکی از محصولات کی نت است که به جهت جادادن ادواتی مانند DVR و یا یک سوئیچ طراحی و تولید شده است .