رادیو راکت M5 AC یوبیکیوتی Ubiquiti RocketM5 450Mbps R5AC-Lite

رادیو راکت M5 AC یوبیکیوتی Ubiquiti RocketM5 450Mbps R5AC-Lite یکی از محصولات شرکت یوبیکوییتی می باشد که برای ارتباطات نقطه به نقطه و یا یک نقطه به چند نقطه طراحی و تولید شده است