رادیو وایرلس 25Dbi یوبیکیوتی UbiQuiti PBE-M-400 – 2

رادیو وایرلس 25Dbi یوبیکیوتی UbiQuiti PBE-M-400 یکی از محصولات ایده آل شرکت یوبیکوییتی می باشد که برای ارتباطات نقطه به نقطه تا فاصله 25 کیلومتر طراحی شده است