رادیو وایرلس با آنتن 20Dbi فرکانس 5 میموسا Mimosa B5-Lite – 2

رادیو وایرلس با آنتن 20Dbi فرکانس 5 میموسا Mimosa B5-Lite یکی دیگر از محصولات کمپانی میموسا می باشد که برای فضای بیرونی طراحی شده و صرفا برای ارتباطات Point to Point می باشد  . این رادیو توانایی تبادل اطلاعات شما تا حجم 700 mbps را خواهد داشت