اکسس پوینت اوت دور 6 آنتن داخلی انجنیوس Engenius EWS660AP

اکسس پوینت اوت دور 6 آنتن داخلی انجنیوس Engenius EWS660AP از دیگر محصولات انجنیوس می باشد که برای فضای اوت دور طراحی شده است و قابلیت استفاده به عنوان Mesh را دارا می باشد  .