اکسس پوینت Dual Band سقفی یوبیکیوتی UniFi AC LR UbiQuiti

اکسس پوینت Dual Band سقفی یوبیکیوتی UniFi AC LR UbiQuiti یکی از محصولات کمپانی یوبیکیوتی می باشد که دارای انواع مختلفی می باشد . این محصول بر پایه تامین نیازهای کاربران طراحی و ارائه گردیده است