اکسس پوینت روتر سوئیچ میکروتیک Mikrotik CRS109-8G-1S-2HnD-IN

اکسس پوینت روتر سوئیچ میکروتیک Mikrotik CRS109-8G-1S-2HnD-IN یکی از اولین محصولات ارائه شده توسط میکروتیک بود که قابلیت سوئیچ ، روتر و اکسس پوینت را در اختیار ما قرار داد .