رادیو وایرلس میکروتیک Mikrotik LHG XL HP5 – 1

رادیو وایرلس میکروتیک Mikrotik LHG XL HP5 با نام فنی RBLHG-5HPnD-XL یکی دیگر از محصولات میکروتیک و یکی از اعضای خانواده محبوب LHG که می توان گفت قوی ترین نوع تولید شده تا کنون در این خانواده است