نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۸۰

آنتن های وایرلس به تنهایی وظیفه ارسال و دریافت سیگنال به واسطه رادیوهای واسط را داشته و بسته به نوع نیاز می توان در میان انواع آنها انتخاب خود را انجام نمود .به طور کلی می توان آنها را در دسته بندیهای سالید دیش ، گرید  ، فلت ، سکتور ، امنی و یاگی قرار  داد که هر کدام دارای کاربرد خاص خود می باشد . توجه به Gain آنتن ، زاویه تابش آن ، جهت ارسال سیگنال ، نوع تابش آنتن ، حجم پهنای باند مورد نیاز کمک بزرگی جهت یافتن محصول مورد نیاز شما خواهد کرد .

مقایسه ( 0 مورد )