دسته: آموزش میکروتیک

میکروتیک یکی از معروف ترین کمپانیهای پیشرو در عرصه تولید تجهیزات شبکه می باشد که ابتدا کار خود را با ارائه Router OS خود شروع کرد می باشد . در پی تولید محصولات این میکروتیک نیاز به آموزش آنها نیز همانند سایر تجهیزات نیز بوجود آمد که در پی این تولید دوره های مختلفی از طرف شرکت میکروتیک با سر فصل های گوناگون پدید آمد و مدرسان خبره ای نیز در این حوزه مشغول به فعالیت شدند . دوره های میکروتیک عبارتند از MTCNA, MTCRE, MTCWE, MTCTCE, MTCUME, MTCINE, MTCSE که در این بخش سعی بر آموزش دقیق و کامل این مطالب خواهد گردید .

آموزش میکروتیک آموزش Mangle در میکروتیک پارت 2 – بخش چهاردهم دوره MTCNA

آموزش Mangle در میکروتیک پارت 2 – بخش چهاردهم دوره MTCNA

آموزش MTCNA آموزش Mangle در میکروتیک پارت 1 – بخش چهاردهم دوره MTCNA

آموزش Mangle در میکروتیک پارت 1 – بخش چهاردهم دوره MTCNA

آموزش MTCNA آموزش کامل firewall در میکروتیک – بخش سیزدهم دوره MTCNA

آموزش کامل firewall در میکروتیک – بخش سیزدهم دوره MTCNA

آموزش MTCNA آموزش Load Balancing در میکروتیک با استفاده از ECMP – بخش دوازدهم MTCNA

آموزش Load Balancing در میکروتیک با استفاده از ECMP – بخش دوازدهم MTCNA

آموزش میکروتیک آموزش Dns server و Dhcp server در میکروتیک – بخش یازدهم MTCNA

آموزش Dns server و Dhcp server در میکروتیک – بخش یازدهم MTCNA

آموزش MTCNA آموزش تصویری Web Proxy در میکروتیک – بخش دهم MTCNA

آموزش تصویری Web Proxy در میکروتیک – بخش دهم MTCNA

آموزش MTCNA آموزش تصویری Destination Nat در میکروتیک – بخش نهم MTCNA

آموزش تصویری Destination Nat در میکروتیک – بخش نهم MTCNA

آموزش MTCNA آموزش تصویری Source Nat در میکروتیک – بخش هشتم MTCNA

آموزش تصویری Source Nat در میکروتیک – بخش هشتم MTCNA

گوناگون آموزش تعریف مدیر و سطح دسترسی به تنظیمات در میکروتیک

آموزش تعریف مدیر و سطح دسترسی به تنظیمات در میکروتیک

گوناگون آموزش تغییر نام کاربری و پسورد در محصولات میکروتیک

آموزش تغییر نام کاربری و پسورد در محصولات میکروتیک