منطقه ارسال خود را انتخاب کنید
چنانچه آدرس خود را وارد کنید تا محصولات آن منطقه برای شما نمایش داده شوند.

انواع کابل شبکه

انواع کابل شبکه را می توان به دسته شیلددار  بدون شیلد تقسیم نمود که هر کدام از آنها دارای انواع گوناگونی می باشند . کابلهای شبکه را بر اساس category خاص خود تقسیم می کنند که هر کدام از آنها دارای تفاوتهایی با دسته بندی بعدی می باشد . در میان این دسته بندیها می توان به  cat3 , cat4 , cat5 , cat6 , cat7 , cat8 اشاره نمود . هر کدام از آنها می توانند با توجه به استاندارهای تعریف شده به تبادل اطلاعات پرداخته و نیازهای ما را بر طرف سازند .

مقایسه ( 0 مورد )

تماس با ما