منطقه ارسال خود را انتخاب کنید
چنانچه آدرس خود را وارد کنید تا محصولات آن منطقه برای شما نمایش داده شوند.

تستر

از تستر شبکه برای بررسی توانایی کابل برای حمل سیگنال شبکه استفاده می شود. اگر کابل حامل سیگنال باشد، معرف بسته بودن تمام مدارها است و به مفهوم عدم وجود اتصال کوتاه یا اتصالات ناخواسته در سیم است. تسترهای کابل شبکه در پیچیدگی و قیمت متفاوت هستند اما یک تستر شبکه ساده، شامل منبع جریان الکتریکی، دستگاه اندازه گیری اتصال بین دو کابل خود است.

مقایسه ( 0 مورد )
bakala-whatsapp-chat-icon
هر سوالی دارین ، در خدمتم

تماس با ما